نمایندگی ها

تهران

کرج

گروه تخصصی RAAD Stone

فاز اول: کرج ـ شهرک صنعتی طاووسیه ـ خیابان کاج3 ـ پلاک 71

فاز دوم: کرج ـ شهرک ابراهیم بیگی هشتگرد ـ خیابان اصلی ـ پلاک 90

جعفری: 4068 687 0912

معدندار: 6409 028 0911